בהמשך לשכיחות הגוברת של בנייה קלה ובעקבות כך שבניה קלה חייבת להתבצע תחת פיקוח בניה, גם הביקוש לשירותיו של מפקח בנייה קלה גובר. כיום באזור הצפון אף פרויקט בניה קלה לא מתבצע ללא ליווי מלא של מפקח בניה בצפון.

בשנים האחרונות פתרונות הבניה הקלה נעשים שכיחים הרבה יותר בקרב פרויקטים של בניה בצפון, לרבות בפרויקטים של בנייה תעשייתית בצפון. דרכי הבניה הקלה, והיתרונות הנגררים מכך, קורצים להרבה יותר בעלי פרויקטים מהמגזר התעשייתי ומהמגזר הפרטי.

מהם פתרונות הבניה הקלה?

בניה קלה נוצרה על מנת לתת מענה לפרויקטים בהם יש צורך לבצע בניה של מבנה במהירות, ביעילות ובעלויות נמוכות ככל הניתן. הבנייה הקלה, או בניה מודולרית, היא פתרון בניה שבו החלקים אשר בונים את המבנה שוקלים משמעותית פחות בחלקי בניין מסורתיים (למשל בנייה של מבנה מתכת דקה שוקל הרבה פחות ממבנה בטון עבה). הבניה הקלה מהווה פתרונות לפרויקטים תעשייתיים, בהם יש לרוב צורך לבצע מבנה מקורה בעלות מינימלית לשימוש מסחרי בלבד, או לבניה פרטית שבו יש להשיג מבנה מגורים משני בעלות מינימלית (למשל יחידות דיור נוספות). ברמת העיקרון, הבניה הקלה יכולה לענות על אותן צרכי מבנה כמו בניה מסורתית מבטון אך בעלות נמוכה הרבה יותר.

תפקידיו של מפקח הבניה במהלך פרויקט בניה קלה

מבנה של בניה קלה מהווה פתרון יעיל ופשוט לבעל הפרויקט, אך גם דרך בנייתו מהווה מכשול המצריך להעסיק מפקח בנייה קלה. הבניה הקלה עצמה מתבצעת בתהליך שבו חלקי הבניה מיוצרים במפעל חיצוני של הקבלן, על פי מפרט שהוא מקבל מבעל הפרויקט, ורק לאחר מכן מגיעים למתחם הפרויקט להרכבה במקום. זאת אומרת שלבעל הפרויקט אין את היכולת לפקח על איכות העבודה של הבניה, רק לאחר שהחלקים מגיעים למתחם הבניה להרכבה סופית. לכן, כל פרויקט בניה קלה בצפון מבצע פיקוח בניה בצפון על עבודות הבניה הקלה מתחילתם ועד להרכבה הסופית של מבנה הבנייה הקלה.

בביצוע פרויקט בניה קלה במגזר התעשייתי, מפקח הבניה ילווה את הפרויקט מהכנת מפרט הבניה ועד לסיום הרכבת המבנה הקל. חשוב להגדיר נכונה את מפרט התכניות בצורה מקצועית ומדויקת ככל הניתן, על מנת למנוע טעויות בייצור חלקי המבנה במפעל הקבלן. לאחר מכן חשוב לוודא שיש נוכחות של מפקח בניה בצפון מטעם בעל הפרויקט במהלך עבודות ייצור חלקי הבניה הקלה במפעל הקבלן. רק לאחר אישור של מפקח בניה מטעם הקבלן על איכות חלקי הבניין, יש לאשר לקבלן להגיע ולבצע את ההרכבה הסופית במתחם הבניה. כמובן שמפקח הבנייה הקלה יהיה נוכח גם במעמד הרכבת המבנה הקל במתחם הבניה של הלקוח, עם פיקוח בניה כולל עד להשלמת המבנה וקבלת כל האישורים הנדרשים. בכדי למנוע ליקויי בניה וכשלים חשוב להעסיק מפקח בנייה קלה בכל שלב בפרויקט.

בהשלמת פרויקט בניה קלה במגזר הפרטי, מפקח בניה בצפון יבצע אינטגרציה של בניה קלה על פי רצונות הלקוח. פתרונות בניה קלה יכולים להתאים לבניה הפרטית במגוון דרכים, החל משילוב בניה קלה בתור תוספת בניה למבנה בטון או בתור אזור דיור נוסף בפרויקט בניה פרטי. כל שילוב של בניה קלה בפרויקט בניה פרטית בצפון מחייב ליווי ופיקוח של מפקח בניה בצפון, זאת על מנת להבטיח שאיכות הבניה בפרויקט לא תפגע כתוצאה משילוב של בניה קלה בבנייה המסורתית. פתרונות בניה קלה בהחלט יכולים לעזור לכם לשמור על תקציב בנייה נמוך בלי חריגות שונות, עם זאת, חשוב להתייעץ עם מפקח בנייה קלה בכל החלטה על שילוב בניה קלה עם בניה מסורתית בפרויקט בניה פרטית.